โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
email: nakorn@mail.rid.go.th
1 ม. 7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3527-1074
แฟกซ์ 0-3527-1958
นายสรายุทธ  ช่วยชาติ  (ผคบ.นครหลวง)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
สายใน 101
โทร. 0-3527-1955
แฟกซ์ 0-3527-1958
มือถือ 08-9936-1655
อีเมล์ chuaichat40@yahoo.co.th
นางอุษา  กาญจนสุนทร  (บท.คบ.นครหลวง)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 104
โทร. 0-3527-1074
แฟกซ์ 0-3527-2351
มือถือ 08-7033-1601
อีเมล์ -
นายอนุวรรตน์  โค้ววารินทร์  (วศ.คบ.นครหลวง)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 102
โทร. 0-3527-1958
แฟกซ์ 0-3527-1958
มือถือ 
อีเมล์ 
นายจีระศักดิ์   ปัญญาดิษวงศ์   (จน.คบ.นครหลวง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 103
โทร. 0-3527-1074
แฟกซ์ 0-3527-2351
มือถือ 08-1472-4657
อีเมล์ jirasak47@hotmail.com
นายทินกร  รัตนพัวพันธ์  (ชก.คบ.นครหลวง)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล (รก.)
สายใน 110
โทร. 0-3527-1074
แฟกซ์ 0-3527-1958
มือถือ 08-1853-3563
อีเมล์ -
นายกิตติพงษ์  เทียนขาว  (สบ.1คบ.นครหลวง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 106
โทร. 0-3527-1074
แฟกซ์ 0-3527-1958
มือถือ 09-9554-2453
อีเมล์ -
นายสุรพิน  หอมทอง  (สบ.2คบ.นครหลวง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน -
โทร. 0-3533-9327
แฟกซ์ 0-3533-9327
มือถือ 08-9900-1583
อีเมล์ -
นายพิสุทธิ์  ธรรมประสม  (สบ.3คบ.นครหลวง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
สายใน -
โทร. 0-3525-5060
แฟกซ์ 0-3525-5060
มือถือ 08-9513-8651
อีเมล์ -